Orcada sp. z o.o.
ul. Podwale 62A
50-010 Wrocław (PL)
tel.:/fax: +48 51 21 99 923

info@orcada.pl
www.orcada.pl

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Orcada sp. z o.o.
ul. Podwale 62A
50-010 Wrocław

tel. / fax: +48 51 21 99 923
info@orcada.pl
www.orcada.pl

KRS: 0000416756 (wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS)
NIP: 8971782038
REGON: 021855509

konto: 25 1300 1023 2004 5592 4993 0001 (PLN)
konto: 95 1300 1023 2004 5592 4993 0002 (EUR)
ALIOR BANK S.A.
IBAN: PL 95 1300 1023 2004 5592 4993 0002
SWIFT: ALBPPLPW
©2012-2020 Orcada Debt Recovery